fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    SBO Willem Alexanderschool
    welkom op onze website

Welkom bij de Willem Alexanderschool!

De Willem Alexanderschool is een open christelijke school voor speciaal basisonderwijs. Alle kinderen, ongeacht hun geloofsovertuiging, zijn welkom. Wij verwachten de christelijke identiteit wordt gerespecteerd. Ieder kind wordt gezien, ieder kind mag er zijn.

Wij bieden een fijne plek aan kinderen voor wie het leren of functioneren op een reguliere basisschool moeilijk is. 

Kinderen vanaf vier jaar die behoefte hebben aan extra uitleg, tijd en/of geduld kunnen bij ons terecht. Deze ondersteuning richt zich bij de Willem Alexanderschool vooral op leren en gedrag, maar ook op (lichte) TOS problematiek. In de schoolgids wordt uitgebreid beschreven hoe wij deze ondersteuning geven. 

Om een plek te kunnen krijgen op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs van het samenwerkingsverband waar wij bij horen (Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04), nodig. De huidige school van uw kind, het samenwerkingsverband of natuurlijk wij zelf op de Willem Alexanderschool kunnen u uitleggen hoe deze procedure verloopt.

Schooljaar 2020-2021 wordt een spannend jaar! Binnen afzienbare tijd zullen wij met SBO Het Pluspunt (Hoeksche School), ZML De Ark (CSG De Waard) en Kinderdagcentrum Symfonie (Gemiva) samen een nieuw pand betrekken aan de Graaf van Egmondstraat in Oud-Beijerland. De bouw vordert gestaag, de verwachting is dat de oplevering rond de zomer van 2021 zal plaatsvinden. Hoewel we vier op zichzelf staande organisaties blijven, streven we naar een goede samenwerking die van meerwaarde is voor iedereen. 

Onlangs is de naam van ons nieuwe Kenniscentrum bekend gemaakt: Het Mozaïek. Een passender naam is nauwelijks denkbaar!

 

Margriet van Daal

Directeur

 

Nieuws van Willem Alexanderschool

24
november

schoolfruit

Dit is al weer de derde week dat we schoolfruit hebben. Deze week hebben we kiwi...

30
oktober

Moppen tappen door de Torenkamer... voor de Herberg

Vandaag hebben de kinderen uit de Torenkamer tijdens de leesles moppen aan elkaa...

24
september

Nieuwe naam, groot feest!

Wat hadden we een geluk met het weer en wat hebben onze jongens het goed gedaan!...

22
september

Nieuwe leesmethode Atlantis in gebruik!

Vorig jaar zijn we met het team druk geweest met het kiezen van een nieuwe leesm...

Onze leerkrachten

Agenda

Feitjes over de Willem Alexanderschool

Meer Feitjes

59

Leerlingen
20

Medewerkers
5

Groepen

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie