fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De medezeggenschapsraad van de Willem Alexanderschool bestaat schooljaar 2020/2021 uit de volgende personen:

 

ouders leerkrachten
Dhr. S. Zeelenberg (voorzitter) Mw. A. Groeneweg (secretaris) a.groeneweg@csgdewaard.nl
Mw. A. Oostdijk Mw. P. Lutz
Mw. L. van Vliet  Mw. M. de Graaf