fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De medezeggenschapsraad van de Willem Alexanderschool bestaat schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:

 

ouders leerkrachten
Dhr. S. Zeelenberg (voorzitter) Mw. A. Groeneweg (secretaris)
Mw. A. Oostdijk Mw. P. Lutz