fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Geleding

De medezeggenschapsraad van de Willem Alexanderschool bestaat schooljaar 2022/2023 uit de volgende personen:

 

ouders leerkrachten
Dhr. R. van Zijl Mw. C. Visser
Vacant  Mw. P. Lutz
Vacant Mw. M. de Graaf