fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze identiteit

De Willem Alexanderschool is een open christelijke school. Een belangrijke taak is de overdracht van het (christelijke) culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten begeleiden de kinderen actief bij de ontdekkingstocht naar hun eigen identiteit en geven betekenis aan bijbelse kernbegrippen. 

Van iedereen die bij school betrokken is vragen wij wederzijds respect voor de verschillen die er in een samenleving bestaan. Een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing is hier van essentieel belang.