fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

CSG de Waard

VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS

‘Ons onderwijs is bijzonder. Het biedt ruimte, vrijheid en openheid, met tegelijk een diepe geborgenheid. Daarin zit onze kracht. Geworteld in een traditie op levensbeschouwelijke grondslag willen wij de kinderen een stevig fundament meegeven, voor nu en later. Op onze scholen leren de kinderen met een open blik naar de wereld te kijken. Ze leren over God, over zichzelf, over het leven. We helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo zullen ze vol vertrouwen hun plek in de samenleving innemen. Leren, in kleinere en in grotere stappen. Wij weten maar al te goed: ieder kind is uniek.

De periode 2017-2021 staat voor ons in het teken van het thema ‘Leren op niveau’. We sluiten met ons onderwijsaanbod aan bij de mogelijkheden, leerbehoeften en talenten van iedere leerling. ‘Leren op niveau’ omvat onze moderne leermethoden, goed toegeruste schoolgebouwen en professionele leerkrachten. We hebben hoge ambities ten aanzien van onderwijs op maat, leren in de 21ste eeuw, brede vorming en doorgaande ontwikkeling van onze leerlingen en de christelijke identiteit van onze scholen.  Een verfilming van deze ambities is te vinden op de  home-page van onze website www.csgdewaard.nl.

Onze zestien scholen in de Hoeksche Waard bieden een veilige leeromgeving, waar we elkaar ontmoeten en inspireren en ieder kind zich thuis mag voelen.  Wij zijn eigentijdse christelijke scholen, die midden in de samenleving staan. Binnen De KinderWaard bieden wij samen met Kivido en andere partners vanuit één visie onderwijs en opvang aan.

Ieder kind zal zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. Wie zich kan vinden in onze identiteit is welkom! Zo gaan we samen, vol vertrouwen, de toekomst in.’

 

Jan Winters                                                                                 

Voorzitter College van Bestuur, Christelijke Scholengroep De Waard