fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

De Willem Alexanderschool maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Daarnaast beheert CSG De Waard veertien basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De school heeft een streekschoolfunctie waardoor leerlingen vanuit heel de Hoeksche Waard de school bezoeken. 

De school heeft vier groepen, allen met de naam van een bijzonder gebouw waar je in kunt wonen: Zandkasteel, Boomhut, Vuurtoren en Herberg. In iedere klas is er een leerkracht en een onderwijsassistente.

De Willem Alexanderschool is één van de twee scholen voor speciaal basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Tussen beiden scholen zijn overeenkomsten, maar ook verschillen. De Willem Alexanderschool onderscheidt zich door:

Jonge kinderen in het speciaal basisonderwijs

In het Zandkasteel wordt onderwijs gegeven aan jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring hebben (TLV) voor het speciaal basisonderwijs. Deze jonge kinderen hebben extra ondersteuning nodig om hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ontwikkeling wordt in het Zandkasteel intensief gevolgd en er is specifieke ondersteuning van de intern begeleider em indien nodig schoolmaatschappelijk werker.