fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

De Willem Alexanderschool maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Daarnaast beheert CSG De Waard 14 basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs. De school heeft een streekschoolfunctie waardoor leerlingen vanuit heel de Hoeksche Waard de school bezoeken. 

De school heeft vijf groepen, allen met de naam van een bijzonder gebouw: Zandkasteel, Boomhut, Torenkamer, Vuurtoren en Herberg. De groepen hebben allemaal twee juffen die op verschillende dagen werken. Daarnaast heeft de jongste groep, het Zandkasteel, fulltime beschikking over een klassenassistent.

Kleuters 

In het Zandkasteel wordt onderwijs gegeven aan jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar die risico's lopen in hun ontwikkeling. Deze risicofactoren kunnen zeer uiteenlopend zijn en ook de ernst van problemen kunnen sterk verschillen. In het Zandkasteel is het volgen van de individuele ontwikkeling nóg intensiever en is er meer ondersteuning van logopedie, maatschappelijk werkende, intern begeleider en orthopedagoog. 

Groepsdoorbrekend

Op school wordt groepsdoorbrekend gewerkt bij het rekenen, het spellings- en het technisch leesonderwijs. De leerlingen worden voor deze vakken in groepen ingedeeld die het best aansluiten bij het functioneringsniveau van een leerling. Omdat ook bevoegd ambulant personeel is ingedeeld voor een niveaugroep zijn er meer niveaus mogelijk dan het aantal groepen. Een groot voordeel van het groepsdoorbrekend werken is dat de instructie volgens het IGDI-model gegeven kan worden. Bij het IGDI-model wordt er klassikale instructie gegeven aan alle kinderen, verlengde instructie aan wie nog niet zelfstandig de les kan verwerken en extra zorg aan de kinderen die dat nodig hebben.

Sommige kinderen, bijvoorbeeld nieuwe of jonge kinderen, kunnen dat lastig vinden. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden door per kind te bekijken wat het best is.