fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Wie zijn wij

De Willem Alexanderschool maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard. Daarnaast beheert CSG De Waard 14 basisscholen en 1 school voor speciaal onderwijs. De school heeft een streekschoolfunctie waardoor leerlingen vanuit heel de Hoeksche Waard de school bezoeken. 

De school heeft vijf groepen, allen met de naam van een bijzonder gebouw: Zandkasteel, Boomhut, Torenkamer, Vuurtoren en Herberg. De groepen hebben allemaal twee juffen die op verschillende dagen werken. In de Boomhut en het Zandkasteel is ook een onderwijsassistente ter ondersteuning.

Kleuters 

In het Zandkasteel wordt onderwijs gegeven aan jonge kinderen van 4 t/m 7 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring hebben (TLV) voor het speciaal basisonderwijs. Deze jonge kinderen hebben extra ondersteuning nodig om hun ontwikkeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze ontwikkeling wordt in het Zandkasteel intensief gevolgd en is er meer ondersteuning van intern begeleider, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkende en logopedie. orthopedagoog. 

Groepsdoorbrekend

Op school wordt vanaf de middenbouw groepsdoorbrekend gewerkt bij het rekenen, het spellings- en het technisch leesonderwijs. De leerlingen worden voor deze vakken in groepen ingedeeld die het best aansluiten bij het functioneringsniveau van een leerling. Omdat ook bevoegd ambulant personeel is ingedeeld voor een niveaugroep zijn er meer niveaus mogelijk dan het aantal groepen. Een groot voordeel van het groepsdoorbrekend werken is dat de instructie volgens het IGDI-model aangeboden kan worden. Bij het IGDI-model wordt er klassikale instructie gegeven aan alle kinderen, verlengde instructie aan wie nog niet zelfstandig de les kan verwerken en extra ondersteuning aan de kinderen die dat nodig hebben.

Sommige kinderen, bijvoorbeeld nieuwe of jonge kinderen, kunnen dat lastig vinden. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden door per kind te bekijken wat het best is.