fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingenvervoer

De leerlingen op de Willem Alexanderschool komen vanuit de hele Hoeksche Waard en zijn hierdoor niet altijd in staat om zelfstandig op school te komen. Mogelijk heeft u recht op leerlingenvervoer. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Hoeksche Waard. Op de website van de gemeente Hoeksche Waard kunt u veel informatie vinden.

Vrijwel alle vervoer van de leerlingen wordt uitgevoerd door de Edad. Zij stellen de routes samen en zijn het aanspreekpunt voor vragen, op- en aanmerkingen over het vervoer. Ook het afmelden bij afwezigheid door b.v. ziekte gaat rechtstreeks met de Edad. Uiteraard werken wij nauw met hen samen en is er regelmatig contact. Zo krijgt de Edad aan het begin van het schooljaar de bijzonderheden m.b.t. vakantie en lesvrije dagen door, dit hoeft u niet apart te vermelden.

Het leerlingenvervoer moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden, hierover wordt u door de gemeente op tijd geïnformeerd. Wanneer dit niet of te laat gebeurt is er geen recht op vervoer. 

Nieuwe leerlingen:

Vraag bij de gemeente Hoeksche Waard leerlingenvervoer aan via de website van gemeente Hoeksche Waard.

Neem contact op met school als er een verklaring/advies nodig is, deze wordt door ons dan afgegeven.