fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

Kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van een kind en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan naar regulier onderwijs als dat kan, maar speciaal onderwijs blijft bestaan voor de kinderen die daar het best op hun plek zijn. De zorgplicht ligt volgens de Wet Passend onderwijs bij scholen, per 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken regulier en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden.
 
De Willem Alexanderschool maakt deel uit van Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Hoeksche Waard (28.04). Zie verder ook het tabblad over het samenwerkingsverband