fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gymles

De leerlingen krijgen twee keer per week gymles op school. Deze lessen worden door een vakleerkracht gegeven, Evi Vree.

De gymdagen zijn dinsdag en donderdag

Voor het gymmen is gymkleding verplicht: een gymbroek en T-shirt of turnpakje mét gym- of turnschoenen.

De kleuters hoeven GEEN gymschoenen.