fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gymtijden

Alle leerlingen krijgen twee keer per week gymles van een gymleerkracht. De gymdagen zijn op maandag en vrijdag (Zandkasteel donderdag en vrijdag).

Voor het gymmen is een turnpakje of een gymbroekje en T-shirt noodzakeljik. Gymschoenen worden aangeraden.