fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team van de Willem Alexanderschool bestaat uit zeventien personen. Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke invalkrachten en externen die gedurende het jaar met de kinderen werken.

De meeste teamleden zijn al lang aan de school verbonden, maar gelukkig zijn er de laatste jaren ook nieuwe en jongere collega's op de school komen werken. Hierdoor is er een mooie mix van jarenlange ervaring/kennis én een frisse blik en nieuwe ideeën ontstaan. Jong en oud, alle teamleden in de Willem Alexanderschool hebben bewust gekozen voor het speciaal (basis)onderwijs en dragen dit type onderwijs een warm hart toe.

Alle groepen hebben twee leerkrachten die in deeltijd werken en elkaar op vaste dagen afwisselen. Bij de kleutergroep, het Zandkasteel, en de Boomhut, is naast de leerkracht ook een onderwijsassistent aanwezig.

Een intern begeleider, orthopedagoog, logopedist, schoolmaatschappelijk werkende en een pedagogisch mederwerker maken het team compleet en bieden ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen en ouders.