fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team van de Willem Alexanderschool bestaat uit 18 personen. De teamleden zijn al lang aan de school verbonden. Hierdoor is er veel ervaring en kennis aanwezig, maar gaat het ook om teamleden die bewust voor het speciaal onderwijs hebben gekozen en dit een warm hart toedragen. 

Alle groepen hebben twee leerkrachten die in deeltijd werken en elkaar op vaste dagen afwisselen. Bij de kleutergroep, In het Zandkasteel en de Boomhut is naast de leerkracht ook een onderwijsassistent aanwezig.

Een intern begeleider, orthopedagoog, logopedist, schoolmaatschappelijk werkende en een pedagogisch mederwerker maken het team compleet en bieden ondertsteuning aan leerkrachten, leerlingen en ouders.