fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Team

Het team van de Willem Alexanderschool bestaat uit enentwintig personen. Daarnaast zijn er een aantal tijdelijke invalkrachten en externen die gedurende het jaar met de kinderen werken.

De meeste teamleden zijn al lang aan de school verbonden, maar gelukkig zijn er de laatste jaren ook nieuwe en jongere collega's op de school komen werken. Hierdoor is er een mooie mix van jarenlange ervaring/kennis én een frisse blik en nieuwe ideeën ontstaan. Jong en oud, alle teamleden in de Willem Alexanderschool hebben bewust gekozen voor het speciaal (basis)onderwijs en dragen dit type onderwijs een warm hart toe.

Alle groepen hebben vaste leerkrachten. Als leerkrachten in deeltijd werken wisselen ze elkaar af op vaste dagen. Ook is er bijna alle dagen ondersteuning van een onderwijsassistente in de groep.

Een intern begeleider en een pedagogisch medewerker maken het team compleet en bieden ondersteuning aan leerkrachten, leerlingen en ouders.