fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Jeugdhulp op School - Indus

In januari 2021 is 'Jeugdhulp op School', na een intensieve voorbereidingstijd, van start gegaan in de Willem Alexanderschool. Soms is er voor een leerling meer ondersteuning nodig dan de school of vanuit Passend Onderwijs geboden kan worden. Er is dan extra ondersteuning vanuit de Jeugdwet nodig.

Met de invoering van Jeugdhulp op school komt er een (tijdelijke) integrale aanpak voor hulp, zorg en ondersteuning. Dat kan zijn voor gedrag, voor onderwijskundige problematiek of een combinatie hiervan.

De scholen kunnen zelf kiezen met welke zorgaanbieder zij willen samenwerken. Hierdoor kan er gekozen worden voor een aanbod dat het best past bij de school.

De Willem Alexanderschool heeft gekozen voor Indus Actieve Hulpverlening. Deze aanbieder heeft als slogan: "wanneer praten alleen niet genoeg is". Veel van onze leerlingen vinden het lastig om te vertellen wat er dwars zit, wat ze denken en voelen. Onze vaste begeleider Mohamed Taheri werkt met de kinderen samen in actieve werkvormen. Dit helpt goed om de kinderen hun gedachten uit te laten spreken en zo tot (andere) inzichten te komen.

We nemen contact op met ouders/verzorgers wanneer we denken dat uw zoon of dochter baat zou hebben bij Jeugdhulp op School, maar u kunt uiteraard informatie vragen bij de poortwachter van onze school, orthopedagoge Leontine Teeuw. Haar e-mailadres is: l.teeuw@csgdewaard.nl