fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

De Willem Alexanderschool is een streekschool voor christelijk speciaal basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Wij bieden onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar die op een reguliere school niet of onvoldoende tot leren komen. Bijvoorbeeld omdat de lesstof te moeilijk is of te snel gaat, maar ook als er extra ondersteuning nodig is voor gedrag.

Voorop staat het werken volgens drie leidende kernwaarden: eigenheid, verantwoordelijkheid en optimisme, gericht op de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

"Weten dat je gewaardeerd wordt, vertrouwen stellen in de ander. Het (weer) gaan geloven in eigen kennen en kunnen, zelfstandig worden en een eigen aandeel nemen in ontwikkeling en leren."

Voor het onderwijs betekent dit dat we samen een omgeving creëren waarin recht wordt gedaan aan verschillen in onderwijsbehoeften van de kinderen. Hoge, maar realistische doelen nastreven en zorgen dat de kinderen met plezier naar school komen. Kleine groepen, leerkrachten met gespecialiseerde en actuele kennis van de leer- en gedragsproblemen die zich bij de leerlingen kunnen voordoen. Externe deskundigen worden ingeschakeld wanneer dat nodig is.

Ouders zijn voor ons de partners in de opvoeding; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek!

Onze visie op het onderwijs op de Willem Alexanderschool laat zich als volgt samenvatten:

 

"SAMEN MAKEN WIJ HET ONDERWIJS SPECIAAL"