fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vuurtoren

I

 

 

 

 

In de Vuurtoren krijgen de kinderen regelmatig huiswerk zoals het leren van woordjes, het leren van topografie, het zoeken van plaatjes of foto's.                    DIt alles noteren de kinderen in een agenda die ze aan moeten schaffen. Wij zetten het huiswerk ook hier, op deze plek op de site. Zo kunt u altijd nakijken wat het huiswerk is, mocht uw zoon/dochter het niet (goed) in de agenda hebben gezet.

Naast een agenda  hebben de kinderen in de vuurtoren een multomap met 23 ringen nodig. Hier komen de bladen van het Woordpakket in, de oefenbladen voor tijdzaken, natuurzaken en wereldzaken, allerlei losse werkbladen. 

Regelmatig moeten de kinderen bloon-woordjes leren. Meestal gebeurt het leren op school maar soms wil iemand toch ook graag thuis leren. Dit kan op www.bloon.nl

Bij het leren van de topografie merken we dat een aantal kinderen de nummers van de plaatsen leren bv 1=Rotterdam. Bij de toets worden de plaatsen en nummers doorelkaar gehutseld en kan 1 opeens Dordrecht zijn. De kinderen moeten op de kaart zonder nummers weten waar de plaats ligt. Daarom krijgen de kinderen 2 kaarten mee om te oefenen : één met cijfers en één zonder cijfers. 

        

Op de Willem Alexanderschool werken de kinderen van de midden- en bovenbouw in de ochtend groepsdoorbrekend. Dat betekent dat alle kinderen van de midden- en bovenbouw met hetzelfde niveau in één groep les krijgen. Dit groepdoorbrekend werken geldt voor de vakken rekenen, lezen en spelling.

Rekenen We werken met de methode Wizwijs en de groep die in de Vuurtoren werkt, werkt op niveau begin groep 5. Ook gebruiken we oefensoftware van Gynzy waarmee de kinderen zelfstandig kunnen oefenen. Ook heeft Gynzy extra hulpmiddelen om de lessen nóg beter uit te kunnen leggen.

Lezen  Hierbij maken we gebruik van de methode Atlantis waarbij vooral het begrijpend lezen centaal staat. Van de 5 lessen zijn er steeds 2 waarbij het plezier in lezen centraal staat. Deze lessen gaan over schrijvers, illustrators, soorten boeken, gedichten enz.

Spelling In de Vuurtoren hebben we wat betreft spelling twee niveaugroepen: niveau begin groep 4 en niveau begin groep 5. We gebruiken de methode STaal spelling. De ene dag krijgt niveau 4 uitleg en werken de kinderen van niveau 5 in hun werkboek, de  volgende dag gaan de kinderen van niveau 4 aan het werk in hun werkboek en krijgt niveau 5 uitleg. Naast de oefensoftware van STaal spelling kunnen we ook bij speling gebruik maken van Gynzy.

Naast de groepsdoorbrekende vakken zijn er vakken die in de stamgroep gegeven worden.

Taal Hiervoor gebruiken we de methode STaal taal, groep 6. Dit jaar hebben we het al over 'sport', 'de jungle' gehad en zijn we bezig over 'de spijsvertering'. Hierbij gaat het ook over gezond eten, bewegen en voeren we hier denk-gesprekken over. Ook maken we de spelregels bij een spel en al het geleerde passen we toe door een proefje zo goed mogelijk te omschrijven dat een ander het proefje goed kan uitvoeren.

Wereldzaken We zijn begonnen met de topografie van de Hoeksche Waard want daar wonen we. Daarna hebben we Zuid Nederland gehad en momenteel zijn we bezig met West Nederland.

Tijdzaken We hebben geleerd over de Gouden Eeuw, Mensen met een pruik en over de Burgers en fabrieken in de 19e eeuw.

Natuurzaken Er komen allerlei onderwerpen aan bod die op dat moment in de klas spelen. Dit zijn niet altijd zaken die ook in de methode staan. Momenteel zijn we bezig met de zintuigen maar we hebben ook al zaadjes geplant, over bollen zoals tulpen gesproken, van klein naar groot, alleen of in een groep leven

Engels Hierbij gaat het vooral om de gesprekjes. Tellen, de dagen en maanden van het jaar, hoe vraag je iets, hoe vraag je hoe iemand heet, hoe stel je jezelf voor ? enz zijn allemaal nodig om een gesprek te kunnen voeren. Door veel te oefenen durven de kinderen steeds vaker tijdens de les in het Engels te praten.

 

 

 

 

 

 

G Y M  Dinsdag en donderdag hebben we gym. Het is fijn als de kinderen gymschoenen bij zich hebben. Als uw zoon / dochter niet mee kan doen tijdens de gymles, zou u dan een briefje mee willen geven ?

T O S T I  In de Vuurtoren hebben de kinderen op vrijdag tosti-dag. Op deze dag mogen zij een dubbele boterham met ham en / of kaas, of een andere soort vleeswaren, meenemen die op school in het tosti apparaat wordt gedaan. Geen zoetigheid tussen de boterham want daar wordt  het tosti apparaat zo vies van.

A G E N DA    E N    M U L T O M A P  In de Vuurtoren is het handig als de kinderen een simpele, goedkope agenda hebben waar ze hun huiswerk in kunnen schrijven. Een multomap is nodig om alle werkbladen en huiswerkbladen in op te bergen.                                                                                                          Wilt u uw kind helpen herinneren elke dag de map en de agenda mee naar school te nemen? Het is handig om in de map tabbladen te doen. Op deze manier blijft het huiswerk overzichtelijk.

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Vuurtoren

Vuurtoren heeft nog geen nieuws gepubliceerd