fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vuurtoren

Dit jaar bestaat de Vuurtoren uit 13 kinderen : 10 jongens en maar 3 meisjes. Om te beginnen de meisjes. Dit zijn Lilac, Sanne De Crom en Sanne van Wanrooij. De jongens zijn Dave, Finn, Akalyan, Justin Bender, Joey, Scotty, Jesse, Quintijn, Sjoerd, Rafael. en Teun.

De leerkrachten voor de Vuurtoren zijn dit jaar :                                                                                                                                                                            juf Carina Visser en voorlopig Juf Jeanette Oosthoek. We hopen dat er snel een nieuwe, leuke collega bij komt zodat juf Jeanette weer in de Boomhut kan gaan werken.

Op dinsdag hebben de kinderen tosti-dag. Ze mogen dan één boterham meenemen die in het tosti-apparaat mag.

Op maandag en vrijdag is er gym.

 

 

 

 

We werken aan:

Taaltrapeze: Hobby's

Natuurzaken: Water en dat sluit goed aan bij het thema van Taaltrapeze

Wereldzaken: Nederland

Tijdzaken: De pruikentijd

Engels: tellen, alfabet, dagen van de week, maanden van het jaar en voorstellen

Trefwoord: 

Werkwoordspelling: werkwoorden in de tijd van nu, persoonsvorm en onderwerp

Nieuwsbegrip: een onderwerp uit de actualiteit

In de vuurtoren hebben de kinderen een agenda nodig die ze iedere dag mee naar school nemen en 's avonds weer mee naar huis nemen. Ook hebben ze een multomap nodig, het liefst met 23 ringetjes. Hier kunnen alle werkbladen en huiswerk in.

Huiswerk voor maandag 16 maart

Maandag 16 maart worden de woorden van het woordpakket weer overhoord. Deze week zijn aan de beurt het woordpakket 7.7 / 6.21. Oefen de woorden goed want de laatste tijd wordt dit nog wel eens vergeten.Vergeet ook niet om je agenda en je multomap iedere dag mee naar school te nemen. SUCCES!!

Huiswerk 9 maart

9 maart worden er weer woordjes van het woordpakket overhoord. De kinderen oefenen de woordjes eenaantal keren in de klas maar er moet ook thuis een paar keer geoefend worden. Doe je best !

Huiswerk voor 10 en 11 februari

Voor 10 februari hebben de kinderen weer een woordpakket gekregen om te oefenen. Ze kunnen dit op BLOON oefenen maar het is ook handig om de woorden een keer op te schrijeven.

Voo 11 februari heeft een groot deel van de klas een herkansing voor de topo toets van Zuid Nederland.Deze toets was niet zo best gemaakt. De kinderen hebben nu de toets en een oefeblad mee om te oefenen. Deze keer gaat het vast en zeker lukken. Zou u uw kind bij de topo toets willen helpen? Voor een aantal is het best moeilijk.

 

Huiswerk voor 27 en 28 januari 2020

Het is al weer een tiijdje geleden dat de kinderen huiswerk hebben gekregen maar we gaan er nu weer mee beginnen.

Op BLOON kunen de woorden van het nieuwe woordpakket geoefend worden. 27 januari worden deze overhoord.

Op woensdag 29 januari wordt de topo van Zuid Nederland getoetst. Deze topo hebben de kinderen in de klas al een tijdje kunnen oefenen.Het moet ze weinig  moeite kosten pom deze toetst goed te maken. 

VEEL SUCCES MET LEREN !!

 

Huiswerk voor 25 november

Sanne W., Quityn, Rafael, Teun en Scotty moeten woordpakket 6 week 10 leren. De schoolverlaters leren de woordjes op school. Hiervoor hebben ze op school hun multomap nodig

Huiswerk voor 18 november.

De kinderen hebben weer een woordpakket opgekregen. Zij moeten dit leren voor 18 november. De schoolverlaters hebben hun laatste "schoolverlaters-woordpakket' . Veel succes met oefenen !

 

Voor de week van 4 november hebben de kinderen geen woordpakket. De schoolverlaters oefenen de woordjes wel op school.

Huiswerk voor 7 oktober 2019

Maandag 7 oktober wordt het 4e woordpakkt overhoord. De kinderenkunnen dit oefenen op BLOON maar het is ook aan te raden om de woorden op te laten schrijven. U vraagt dan een woordje en uw zoon/dochter schrijft het op. Veel succes !

Huiswerk voor 30 september

30 september overhoring van woordpakket 3.gelukkig vergeet ook een juf wel eens iets. Ik was het huiswerk vergeten op de site te zetten. Gelukkig staat het wel in de agenda van de kinderen. Zou u erop willen letten dat de kinderen iedere dag hun agenda en multomap mee naar schoolnemen?

17 september

Het eerste woordpakket is overhoord.De woorden voor de schoolverlaters waren best moeilijk maar iedereen heeft erg zijn best gedaan. Het volgende woordpakket zit in de map en is op BLOON te oefenen. Probeer niet alleen op BLOON te oefenen maar schrijf de woorden ook op. Dit helpt om ze beter te onthouden. Veel succes !

 

Maandag 9 september krijgen de kinderen hun eerste huiswerk : woorden van het woordpakket. Het is de bedoeling dat de kinderen deze woorden  thuis leren en dat het een week later, dinsdag 17 september, overhoord wordt. De kinderen kunnen het ook op BLOON.nl oefenen. De inlogcode zit in hun agenda of in hun multomap. Hebben ze nog geen map of agenda, dan staat de inlogcode op het werkblad met woordjes.

 

Vandaag, dinsdag 28 januari, gaan we naar het Actief college. Hierdoor  is er geen tijd om een tosti te eten. Dit verplaatsen we voor één keer naar de donderdag. Sorry voor het late doorgeven !!

Op woensdag 20 november zijn voor de schoolverlaters de toetsen van het  drempelonderzoek begonnen. De toetsen zijn voor begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en taalverzorging ( o.a. een dictee) . Tot slot zal er op 3 december nog de ADIT worden afgenomen. Dit is een intelligentietoets. We hopen dat de kinderen niet te zenuwachtig zijn en.....'Meer dan je best kan je niet doen ! '

G Y M  Maandag en vrijdag hebben we gym. Het is fijn als de kinderen gymschoenen bij zich hebben. Als uw zoon / dochter niet mee kan doen tijdens de gymles, zou u dan een briefje mee willen geven ?

T O S T I  In de Vuurtoren hebben de kinderen op dinsdag tosti-dag. Op deze dag mogen zij een dubbele boterham met ham en / of kaas, of een andere soort vleeswaren, meenemen die op school in het tosti apparaat wordt gedaan. Geen zoetigheid tussen de boterham want daar wordt  het tosti apparaat zo vies van.

A G E N DA    E N    M U L T O M A P  In de Vuurtoren is het handig als de kinderen een simpele, goedkope agenda hebben waar ze hun huiswerk in kunnen schrijven. Een multomap is nodig om alle werkbladen en huiswerkbladen in op te bergen.                                                                                              Wilt u uw kind helpen herinneren elke dag de map en de agenda mee naar school te nemen? Het is handig om in de map tabbladen te doen. Op deze manier blijft het huiswerk overzichtelijk.

 

 

Dinsdag 1 oktober gaan de kinderen van de Torenkamer, de Vuurtoren en de Herberg naar het Rijksmuseum in Amsterdam. We worden gebracht en opgehaald met een bus . In het Rijksmuseum zullen we in kleinere groepjes de tentoonstelling over de Gouden Eeuw gaan bekijken. De kinderen hoeven niets extra's mee naar school te nemen. We zijn erg nieuwsgierig naar wat we te zien krijgen en  hoe zo'n groot museum eruit ziet.

Nieuws van de Vuurtoren

20
november

Drempelonderzoek schoolverlaters

Vuurtoren

Vandaag, 20 november, zijn de schoolverlaters uit de Herberg...