fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Uitslag enquêtes

De onderwijskwaliteit is op de Willem Alexanderschool een belangrijk onderwerp. Wij leggen verantwoording af bij de inspectie en het bestuur, maar ook houden wij onszelf regelmatig een spiegel voor om verbeterpunten te kunnen vaststellen.

De mening van ouders leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol, zij zijn immers de 'klanten' van de Willem Alexanderschool. Elk jaar worden ouders en (oudste) leerlingen uitgenodigd een vragenlijst, een enquête, in te vullen. Dit gebeurt anoniem. Met de uitslag van deze enquête krijgen wij een beeld over hoe u over de school denkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Een hoge respons is van belang om de uitslagen representatief te laten zijn. Wij rekenen daarom van harte op uw steun!

 

Uitslagen mei 2017 - Ouders

In mei 2017 is de Vragenlijst Tevredenheid afgenomen. De respons op de vragenlijst is te laag om de uitslag als betrouwbaar en representatief te bestempelen, 28% van de ouders heeft gereageerd. Het gemiddelde cijfer dat deze ouders echter geven aan school is een dikke acht!

 

Uitslagen mei 2017 - Leerlingen

De leerlingen van de Vuurtoren en de Herberg hebben ook de Vragenlijst Tevredenheid ingvuld. Hiervan is de respons 100% en daarmee wel (zeer) respresentatief en betrouwbaar. 

De enige vraag die zwak heeft gescoord is de vraag: “hoe graag ga je naar school”. Hierbij moet opgemerkt worden dat er ongeveer evenveel kinderen de score ‘helemaal niet’ als ‘helemaal wel’ hebben gegeven en is het antwoord op de vraag: “heb je het naar je zin op school” wel goed gescoord.


De hoogste en laagste scores (vanaf 3.00 voldoende):

Sfeer op school
Heb je het naar je zin in de groep: 3,47
Hoe graag ga je naar school: 2,69


De lessen op school
Hoe goed helpt je juf als dat nodig is?: 3,43
Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school?: 3,23


De veiligheid op school
Ik word online gepest door andere leerlingen: 3,79
Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies van tussen leerlingen: 3,06