fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolmelk

De Willem Alexanderschool doet mee aan een pilot voor het leveren van schoolmelk. Voor alle leerlingen worden er van november 2020 tot april 2021 melkproducten geleverd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

De 'gewone' melkabonnementen zijn hiermee voorlopig gestopt.