fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aanmelden nieuwe leerlingen

Gegevens van de leerling

* Velden met zijn verplicht

Kinderen die een leer- en/ of gedragsprobleem hebben, kunnen alleen op de Willem Alexanderschool aangemeld worden met een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Een reguliere basisschool zal alles doen wat in hun vermogen ligt een leerling te helpen. Wat zij wel en niet kunnen staat beschreven in het School Ondersteuning Profiel (SOP) van een school. Als een school geen mogelijkheden meer heeft om een kind te kunnen helpen, handelingsverlegen is, kan zij een verzoek/advies aanvragen bij de Ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Zij zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en als blijkt dat het kind aangewezen is op speciaal basisonderwijs, een TLV toekennen.

Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard: 078-6295994

www.swv2804.nl

info@swv2804.nl