fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolplan

Op school werken we met een vierjaarlijks schoolplan, dit plan is opgesteld voor de periode 2015-2019.

De streefbeelden voor deze periode zijn: 

  • In 2019 maakt onze school deel uit van het Kenniscentrum waarin we samenwerken met het SBO Pluspunt en SO De Ark. Binnen deze samenwerking hebben wij eigen specialismen en identiteit.
  • In 2019 zijn wij de sbo school binnen het samenwerkingsverband 28.04 met een kleutergroep, die tevens een observatiegroep is met gespecialiseerde leerkrachten voor deze leeftijdscategorie.
  • In 2019 kunnen wij voldoen aan de onderwijsbehoeften van kinderen met complexe gedrags- en leerproblemen. 

De streefbeelden worden vertaald naar jaardoelen in het Jaarplan. Hier worden ook verbeter- en ontwikkelingsdoelen opgenomen die voort zijn gekomen uit vragenlijsten, enquêtes, onderzoeken enz.