De data zijn gepland op maandagen van 19.00-20.00 uur:
 
  • 6 september 2021
  • 25 oktober 2021
  • 6 december 2021
  • 31 januari 2022
  • 21 maart 2022
  • 16 mei 2022
  • 13 juni 2022
  • 4 juli 2022 (onder voorbehoud)
 
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het beleid van het bestuur wordt op basis van het reglement voorgelegd ter advisering of ter instemming aan de GMR.
De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.