De data zijn gepland op maandagen van 19.00-20.00 uur:
 
  • 14 september 2020
  • 2 november 2020
  • 7 december 2020
  • 1 februari 2021
  • 22 maart 2021
  • 17 mei 2021
  • 7 juni 2021
 
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het beleid van het bestuur wordt op basis van het reglement voorgelegd ter advisering of ter instemming aan de GMR.
De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.