fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Logopedie

Op de Willem Alexanderschool is een logopedist verbonden waardoor het mogelijk is snel en adequaat hulp te bieden bij problemen bij de taal- of spraakontwikkeling. Van elke leerling die op school komt wordt bekeken of het dossier aanleiding geeft voor een logopedisch onderzoek. Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt en indien nodig een behandelingsplan opgesteld. De behandelingen vinden plaats op school, onder schooltijd. Soms individueel, soms in (kleine) groepjes. 

In de bovenbouw helpt de logopedist ook aan het plannen en voorbereiden van bijvoorbeeld spreekbeurten of de eindmusical. De beschikbare tijd is beperkt, soms zullen er prioriteiten gesteld moeten worden waarbij de jongere kinderen voorrang krijgen. Als het nodig is kan er een verwijzing gegeven worden voor een particuliere praktijk. 

De logopedist heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van zowel leerling als leerkracht bij de begeleiding van leerlingen met een spraak/taal probleem, maar ook ter ondersteuning van het gebruik van taal bij leer- en gedragsproblemen. Zeker als er behoefte is aan ondersteuning bij een gedragsprobleem, is taal, het geven van woorden aan bijvoorbeeld emoties, van groot belang. 

Met name in de onderbouw wordt er consequent gebruik gemaakt van gebaren ter ondersteuning van taal.

De logopedist op de Willem Alexanderschool is Michon Sprengers. Zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Met vragen kunt u ook rechtstreeks bij haar terecht: m.sprengers@csgdewaard.nl.